รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ไม่มีที่ไหนถูกกว่าเราอีกแล้ว

ตรวจสอบราคาและห้องว่าง

วันที่เริ่มเข้าพัก
วันที่เดินทางกลับ
เลือกวันเริ่มเข้าพักดูปฏิทิน
รวมคืนที่เข้าพัก: 1

ตรวจสอบห้องว่าง
BEST RATES GUARANTEED

เดินทางด้วยความสะดวกสบาย

การเดินทางจากสนามบิน

อัตราค่าบริการรถลีมูซีน

รถลีมูซีนสุดหรูของโรงแรม
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรมเดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ
1,400 บาท (ต่อเที่ยว)
สนามบินดอนเมือง
โรงแรมเดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ
1,400 บาท (ต่อเที่ยว)
รถตู้
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรมเดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ
2,200 บาท (ต่อเที่ยว)
สนามบินดอนเมือง
โรงแรมเดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ
2,200 บาท (ต่อเที่ยว)

เงื่อนไขการบริการ