รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ไม่มีที่ไหนถูกกว่าเราอีกแล้ว

ตรวจสอบราคาและห้องว่าง

วันที่เริ่มเข้าพัก
วันที่เดินทางกลับ
เลือกวันเริ่มเข้าพักดูปฏิทิน
รวมคืนที่เข้าพัก: 1

ตรวจสอบห้องว่าง
BEST RATES GUARANTEED

ข้อเสนอพิเศษ

New Year’s

ราคาเริ่มจาก THB 20,180 ++ Valid from 30 ธ.ค. 2560 ถึง 2 ม.ค. 2561

Celebrate New Year's Eve in Bangkok! Enjoy a two nights stay and experience a memorable 2018 countdown!


ข้อเสนอพิเศษ รวมถึง:

  • Inclusive of a 2 Nights Stay and a Gala Dinner at Medini Restaurant on Dec.31st for 2 person
  • Daily Buffet Breakfast for 2 person
  • Include 1 Bottle of Sparkling Wine

ทำการจอง เปิดดู ข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • Book 2 Nights on 30 Dec 2017 – 01 Jan 2018 or 31 Dec 2017 – 02 Jan 2018
  • Package is available on all room types