รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ไม่มีที่ไหนถูกกว่าเราอีกแล้ว

ตรวจสอบราคาและห้องว่าง

วันที่เริ่มเข้าพัก
วันที่เดินทางกลับ
เลือกวันเริ่มเข้าพักดูปฏิทิน
รวมคืนที่เข้าพัก: 1

ตรวจสอบห้องว่าง
BEST RATES GUARANTEED

จากแอร์พอร์ต สู่เมือง โดยรถไฟ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาปี 2553 โดยให้บริการการเดินทางด้วยรถไฟที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจากท่าอากาศยานสู่ตัวเมืองกรุงเทพ

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 6.00 ถึง 24.00 น. โดยรถไฟฟ้าจะแบ่งการเดินทางออกเป็นสองประเภท

ขบวนรถด่วน

รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้จัดสรรบริการการเชคอินและขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่สถานีมักกะสัน โดยผู้โดยสารสามารถเชคอินได้ที่สถานีมักกะสันก่อนการเดินทาง 3-12 ชั่วโมง สัมภาระของผู้โดยสารจะถูกลำเลียงไปยังสุวรรณภูมิโดยตรง

การเดินทางใช้เวลา 15 นาทีจากสถานีมักกะสัน โดยขบวนรถจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพ ผู้โดยสารสามารถเชคอินและโหลดสัมภาระได้ก่อนขึ้นขบวนรถไฟไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ราคา 150 ต่อคน โดยไม่มีการแวะรับผู้โดยสารจากสถานีอื่น

ขบวนรถเข้าสู่เมือง

การเดินทางใช้เวลา 30 นาทีในระยะทาง 28 กม. (17 ไมล์) สู่สนามบิน โดยจอดแวะรับ-ส่งผู้โดยสาร 6 สถานี ทั้งยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดินในกรุงเทพมหานครด้วย

ราคาค่าโดยสารอยู่ที่ 15 – 45 บาทขึ้นอยู่กับระยะทางในช่วงสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิ

เดินทางสู่โรงแรม

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน ให้มุ่งหน้าไปยังรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บริเวณชั้นใต้ดินของสนามบิน เราแนะนำให้ ซื้อตั๋ว ไปยังสถานีมักกะสันจากนั้นให้เปลี่ยนขบวนมาใช้บริการรถไฟใต้ดิน จากสถานีเพชรบุรีสู่สถานีสุขุมวิท เมื่อถึงสถานีสุขุมวิทให้ออกที่ประตูทางออกหมายเลข 2