รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ไม่มีที่ไหนถูกกว่าเราอีกแล้ว

ตรวจสอบราคาและห้องว่าง

วันที่เริ่มเข้าพัก
วันที่เดินทางกลับ
เลือกวันเริ่มเข้าพักดูปฏิทิน
รวมคืนที่เข้าพัก: 1

ตรวจสอบห้องว่าง
BEST RATES GUARANTEED

ท่องเที่ยวทั่วกรุง

บริการขนส่งสาธารณะ

ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ

ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ ถือได้ว่าเป็นระบบขนส่งที่ปลอดภัย สะดวกสบาย ฉับไวและเชื่อถือได้ สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถเดินทางได้ง่ายดายด้วยวิธีการเดินทางดังข้างล่างนี้:

รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอโศก (สถานีที่ใกล้ที่สุดจากโรงแรม)

เพียงเดินจากโรงแรมเดอะ คอนติเนนท์ กรุงเทพ 2 นาที คุณก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้โดยปกติมีสองสายให้เดินทางคือสายสุขมวิทและสายสีลม ซึ่งครอบคลุมบริเวณกลางใจเมือง รถไฟฟ้าเริ่มให้บริการตั้งแต่ 6.00 – 24.00 น. และเพิ่มรอบวิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

ประเภทบัตรโดยสาร

บัตรเที่ยวเดียว

 • บัตรเที่ยวเดียว ใช้เดินทางได้ครั้งเดียว ซึ่งค่าโดยสารนั้นจะขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป ราคาเริ่มต้นที่ 15 บาทถึง 52 บาทต่อเที่ยว
 • บัตรโดยสารสามารถซื้อได้ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติในสถานี

บัตรพิเศษทั้งวัน

 • บัตรพิเศษนี้ใช้ได้ต่อหนึ่งคน จำกัดการใช้ในหนึ่งวันเท่านั้น
 • บัตรนี้ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อตั๋วเท่านั้น โดยไม่จำกัดระยะการเดินทางและจำนวนเที่ยว
 • ราคา 130 บาทต่อหนึ่งใบ ไม่สามารถคืนเงินได้
 • สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

บัตรโดยสารประเภทสกายสมาร์ทพาส

 • ราคา 100 บาท ไม่รวมค่าออกบัตรมูลค่า 30 บาท
 • สามารถเติมเงินได้สูงสุด 2,000 บาท (ขั้นต่ำ 100 บาท)
 • บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปีนับจากวันแรกที่เปิดใช้งาน
 • สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟใต้ดิน สถานีสุขุมวิท (สถานีที่ใก้ที่สุดจากโรงแรม)

เดินจากโรงแรมเพียง 2 นาที คุณจะพบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ทอดยาวจากหัวลำโพงถึงบางซื่อ รวมทั้งหมด 18 สถานี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 6.00 น.ถึง 24.00 น. ด้วยรอบวิ่งไม่เกิน 5 นาทีต่อขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (6.00 – 9.00 น.) และรอบวิ่งไม่เกิน 10 นาทีต่อขบวนในช่วงเวลาทั่วไป

ประเภทบัตรโดยสาร

เหรียญโดยสารเที่ยวเดียว

 • ใช้ได้สำหรับเที่ยวเดียว
 • ราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่ 16 บาทถึง 41 บาท ราคาเด็ก (อายุไม่เกิน 14 หรือสูงไม่เกิน 120 ซม.) และราคาผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 8 บาทถึง 21 บาทขึ้นอยู่กับระยะโดยสาร

บัตรสมาร์ทการ์ดสำหรับหลายเที่ยว

 • บัตรโดยสารสำหรับการเดินทางหลายเที่ยว
 • สามารถออกบัตรได้ที่เคาน์เตอร์สถานี พร้อมชำระค่าออกบัตรมูลค่า 30 บาท
 • สำหรับผู้ใหญ่ นักเรียน และเด็กหรือผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท (ค่าโดยสาร 150 บาทและค่ามัดจำบัตรอีก 50 บาท)

รถตุ๊กตุ๊ก

รถตุ๊กตุ๊กที่รู้จักกันในนามแท็กซี่สามล้อ คุณสามารถต่อราคาค่าโดยสารได้ก่อนที่จะกระโดดขึ้นรถแล้วแล่นฉิวไปตามถนน แนะนำให้ระมัดระวังข้อเสนอที่ราคาต่ำเกินไป เพราะอาจถูกพาไปยังร้านค้าขายของที่ระลึกหรือร้านเพชรพลอยที่ราคาสูงมากเกินไป ราคาโดยประมาณหากเดินทางระยะสั้น 10 นาที ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 40-100 บาท

รถโดยสารประจำทาง

บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถเมล์ให้บริการผู้โดยสารอย่างทั่วถึงและราคาถูกตั้งแต่ 8 บาทถึง 30 บาท โดยขึ้นอยู่กับประเภทรถและจุดหมายปลายทาง แต่เนื่องจากชื่อสถานที่มักเป็นชื่อภาษาไทย คุณจึงควรพกแผนที่รถเมล์ติดตัวไว้ด้วย (มีตามโรงแรมส่วนใหญ่ สำนักงานการท่องเที่ยว และร้านหนังสือ)